<a href='/tin-dang/8844/cho-thue/cho-thue-nha-xuong-q2-9-thu-duc.html' class='title_slide'>Cho Thuê nhà xưởng q2,9,Thủ Đức</a><br>
Cho thuê
TT Ngày đăng Tiêu đề rao tin Diện tích
(m2)
Giá
1 25/12/2015 Cho Thuê Nhà Xưởng q2,q9 6,000 70,000
2 23/12/2015 CHO THUÊ KHO THỦ ĐỨC, SÓNG THẦN 1,000 60,000
3 21/12/2015 Cho Thu kho q9 6000m2 6,000 70,000
4 21/12/2015 Cho Thuê Kho KCN Sóng Thần 10,000 60,000
5 21/12/2015 Cho Thuê nhà xưởng q2,9,Thủ Đức 2,500 30,000
6 23/10/2015 Cho Thuê Nhà Xưởng q7 60,000 40,000
7 26/05/2015 CHO THUÊ XƯỞNG BIÊN HOÀ 2,300 0
Cần thuê
TT Ngày đăng Tiêu đề rao tin Diện tích
(m2)
Giá
1 02/12/2013 Cho thue kho quan 11 2,400 65,000
Phong thủy
Thiết kế, bài trí thư phòng giúp sự nghiệp thăng tiến
Thiết kế, bài trí thư phòng giúp sự nghiệp thăng tiến
(21/06/2015)
Bí quyết nhỏ sắp xếp thư phòng trong phong cách làm việc 1 cách dễ thăng tiến